Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
organisedchaos

The Half-life.

organisedchaos
2569 e37a 500
Reposted byniskowopragne-ataraksjigloomypersephonepati2k6
Sponsored post
feedback2020-admin
organisedchaos

Drawers.

organisedchaos

The Ministry of Lost Souls.

organisedchaos
7236 c53c 500
Reposted byhormeza hormeza
organisedchaos

What was all of it for?

organisedchaos
2192 d7a9
organisedchaos
3D Radio | 24/7 printing & streaming music
organisedchaos
3D Radio | 24/7 printing & streaming music
Reposted byblackandwhitewastedlivezupowiczeanti-socialpolishzupeI-HAVE-NO-FACEmodalnaniedoskonaloscwolalabymnowaktualny
organisedchaos

Singularity.

organisedchaos

Modularity.

organisedchaos
The universe is random. It's not inevitable. It's simple chaos. It's subatomic particles in endless, aimless collision.
— Walter White
Reposted byhashbollabolla
organisedchaos
4918 d23b 500
Reposted bytripleHsocietypolishzupedefinition-of-sexanti-socialI-HAVE-NO-FACESilentRulegrayscaledchaosZoonk11PstrykdivinowaktualnyzupowiczewastedliveblackandwhiteNarcisse-NoirYXwezsplynniedoskonalosczupkaaadhillsirthomasbolton
organisedchaos
Z roku na rok nauczyłem się pragnąć coraz mniej.
— Dino Buzzati
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakateistrue kateistrue
organisedchaos
Skoro nie namiętność sprawia, że ludzie czują się ze sobą szczęśliwi, to co jest tym klejem, który trzyma pary razem?
Intymność. Przyjazne uczucia wobec partnera, wspólny świat oraz to, jak para reaguje na kryzysy. Jedną z ważniejszych funkcji związku jest zapewnianie sobie wsparcia społecznego. Jeśli partner zostanie naszym najbliższym przyjacielem, nie tylko rozumie nas intelektualnie, ale też emocjonalnie. Kiedy przechodzimy przez trudne chwile, jest nam w stanie powiedzieć: "Masz prawo czuć się tak, jak się czujesz". Albo: "Jesteś fajnym, sensownym człowiekiem". I powie to wtedy, kiedy najbardziej potrzebujemy podobne rzeczy usłyszeć. To ma dobroczynny wpływ nie tylko na naszą psychikę, ale też na ciało. Wsparcie partnera chroni kobiety przed depresją, na którą zapadają cztery razy częściej niż mężczyźni. A wsparcie kobiet chroni partnerów dosłownie przed śmiercią. Mężczyźni, którzy mają szczęśliwe związki, żyją dłużej i mają lepszą kondycję zdrowotną.
— Bogdan Wojciszke w książce Agnieszki Jucewicz - "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakateistrue kateistrue
organisedchaos
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
organisedchaos
6606 aed1 500
Reposted bycolagatjiczejen666hash
organisedchaos
6601 2491 500
Reposted byhashSilentRule
organisedchaos
8683 0b81 500
Reposted bysunakogreenka2000SilentRulemarbear
organisedchaos
Always: Heavyhearted, Horny nad Hungry.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...